Karolina Filosek

Daily Archives: 2018-11-17

When you are not ready for a coaching…

After a few conversations with people in my environment and exchanging coaching experiences, I felt that some of us still doesn’t know when a coach could help to achieve our goals. Therefore, from these conversations, going a little bit deeper, I realized , that in fact, not every one need a change. Looking from my perspective, I could change in…

Kiedy nie jesteś gotowy na coaching…

Kiedy nie jesteś gotowy na coaching…

Po kilku rozmowach z ludźmi z mojego otoczenia i wymianie doświadczeń związanych z coachingiem, odniosłam wrażenie, że część z nas wciąż nie do końca wie kiedy coach mógłby pomóc w osiągnięciu celów. No właśnie. I z tychże rozmów, wchodząc odrobine głebiej w temat, doszło do mnie, że tak na prawdę, nie każdy z nas czuje potrzebe zmiany i nie wszyscy…